Homepage
Profanis is een nieuwe zorgdienst in Nederland.

We spelen in op de tendens in de zorgmarkt; De huisarts wil meer mogelijkheden voor zijn patienten binnen zijn/haar eigen praktijk. Hij ziet ook dat de ziekenhuiszorg duur is en deels patienten behandeld die niet persé in die setting thuis horen. Ook worden patienten soms verwezen naar verschillende specialisten voordat ze bij de juiste zijn beland.Profanis maakt de huisarts weer regisseur in de 1e en 1 ½ lijns zorg.

De patiënt wordt met de getypeerde 'vage klacht' , door de huisarts verwezen. Bij Profanis doorloopt de patiënt een volledig op de klacht afgestemd programma van verschillende diagnostiek en analyses (de zorgcarrousel) totdat de juiste voorlopige diagnose kan worden gesteld. Indien nodig kan de 2e lijns medisch specialist op afroep worden geconsulteerd maar de patiënt wordt altijd terugverwezen naar de huisarts voor vervolgbeleid!

En dat alles op één dagdeel.Voor de huisarts, als verlengstuk van de huisarts, met de benadering van de huisarts

Ga naar "Service" voor onze programma's.Onder "contact" kunt u ons adres en de openingstijden vinden. We staan voor u als huisarts en u als patient klaar met kwalitatief optimale zorgdiagnostiek.

subservices

PMC Borstgebied

Hoesten
Benauwdheid
Pijn op de borst.

Bekijk de Brochure.

PMC Buikgebied

Buikpijnklachten
Misselijkheid
Maagklachten
Obstipatie/verstopping

Bekijk de Brochure.

PMC beweging

Rugklachten
Nekklachten
Arm/schouder klachten
Heupklachten
Knieklachten
Enkel/voetklachten

Bekijk de Brochure.

PMC systeem

Vermoeidheid
Hoofdpijn

Bekijk de Brochure.